İnsani Kriz Dönemleri: Genç Olmak

İnsani kriz nedir? Öncelikle kriz ifadesine bakacak olursak, zorlayıcı yaşam olaylarını izleyen bir dönem, bir “dönüm noktası” olarak tanımlanıyor. “İnsani Kriz” ise, Birleşmiş Milletler tarafından tanımlandığı şekliyle, bir topluluğun veya bir grup insanın sağlığını, güvenliğini veya refahını tehdit eden bir olay veya olaylar dizisidir. İnsani kriz, insan haklarının yaygın bir şekilde ihlal edildiği, insanların yerlerinden […]