Soru :

Merhaba, ücretsiz şekilde Ankara veya Eskişehir’de kürtaj hizmetine erişebilmem için başvurabileceğim sağlık kuruluşları hakkında bilgi almak istiyorum. Teşekkürler

Cevap :

Merhabalar,

Tu00fcrkiyeu2019de; 10. haftanu0131n sonuna kadar, bekar kadu0131nlar iu00e7in eu015f izni gerekmeksizin, evli kadu0131nlar iu00e7in eu015f izni istenerek cerrahi ku00fcrtaj yasaldu0131r. Ancak Tu00fcrkiyeu2019de ku00fcrtaj hizmetlerine eriu015fimde sorunlar yau015fanmaktadu0131r. u00c7ok fazla arau015ftu0131rma olmasa da yapu0131lan arau015ftu0131rmalar; devlet hastanelerinin biru00e7ou011funda isteu011fe bau011flu0131 ku00fcrtaj hizmetinin verilmediu011fini, bu hastanelerde yalnu0131zca tu0131bbi zorunluluklarda ku00fcrtaj hizmetinin verilmekte olduu011funu gu00f6steriyor.

u0130steu011fe bau011flu0131 ku00fcrtaj hizmeti; eu011fitim ve arau015ftu0131rma hastaneleri, u00f6zel dal hastaneleri, SSK hastaneleri ve diu011fer resmi kurum hastanelerinde genel sau011flu0131k sigortasu0131 kapsamu0131nda yasal olarak sau011flanan hizmetlerdir. Bulunduu011fun yerdeki hastanelerin isteu011fe bau011flu0131 ku00fcrtaj hizmetini verip vermediu011fini u00f6u011frenmek iu00e7in ilgili birimleri arayabilirsin. Ek olarak, hizmet sau011flanmayan kurum/kuruluu015flarla ilgili hastanelerin hasta haklaru0131 birimine bau015fvuruda da bulunabilirsin

Sevgiler

Paylaş:

Facebook
Twitter
WhatsApp