Blog

Temel Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Bilgi Kitapçıkları Yayında

Kapsamlı cinsellik eğitimi konularını kapsayan 10 temel bilgi kitapçığı, hem dijital hem de basılı materyal olarak gençlerin cinsel sağlık konusunda bilgiye erişimini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Bu temel bilgilendirme kitapçıkları, cinsel sağlığın çeşitli yönleri hakkında kapsamlı ve güvenilir  bilgi sağlamak ve gençlerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak açısından oldukça önemlidir. Bu kitapçıklar, bedeni tanıma, regl ve regl döngüsü, istenmeyen gebelik önleyici yöntemler, gebeliğin oluşumu, cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar (CYAE), HIV, güvenli cinsellik ve güvenli iletişim adımları, korunmasız cinsel ilişkiden sonra yapılabileceklere yönelik hap bilgiler sağlamaktadır. Kitapçıklar, CSÜS konularında temel bilgileri sağlayarak, gençlerin cinsel sağlıkları hakkında bilinçli kararlar vermeleri, esenliklerini ve ilişkilerini sorumlu bir şekilde yönlendirmeleri için güçlendirmektedir. Özellikle depremden etkilenen gençlerin, cinsel sağlıkla ilgili konularda sağlık riskleri ile karşılaşma ihtimallerinin daha yüksek olması nedeniyle cinsellikle ilgili bilgilere kolay bir şekilde erişmeye daha fazla ihtiyaç duymaktadır. İnsani kriz durumlarında gençler, sağlık hizmetleri ve kaynaklar açısından ek zorluklarla karşılaşabilecekleri için depremden etkilenen gençler için cinsellikle ilgili bilgilere erişim oldukça önemlidir. Bu kitapçıklar, depremden etkilenen gençler başta olmak üzere, tüm gençler için güvenilir temel  bilgi kaynağı olmayı amaçlamaktadır.

Peki bu kitapçıklarda neler var?

1 – Bedeni Tanımak

Bedenler çeşitlidir! Bedeni tanımak; fiziksel, psikolojik ve cinsel değişimleri anlamak kişilerin kendilerini daha güvende hissedecekleri bir alan oluşturmaktadır. Bu kitapçık, beden değişim aşamalarına, cinsel organlara ve üreme organlarına dair özet bilgiler sağlamaktadır.

Daha fazlası için tıklayın

2 – Regl ve Regl Döngüsü

Regl konusunda önemli özet bilgileri sağlamayı amaçlayan bu kitapçık, regl ve regl döngüsü hakkında gençlere yönelik bir çerçeve sunmaktadır. Regl konusunda bilgi yetersizliği, reglin kötü, kirli, utanılacak, saklanacak bir durum olarak algılanması, aktarılan yanlış ve korkutucu bilgilerin reglin sağlıklı bir şekilde deneyimlenmesine engel olabilmektedir. Bu nedenle regl konusunda güvenilir bilgiye erişim oldukça önemlidir.

Daha fazlası için tıklayın

3 – Gebeliği Önleyici Yöntemler Nelerdir?

Bu kitapçık istenmeyen ve/veya riskli gebeliğin ne olduğunu, kişiler üzerinden psikolojik ve fiziksel etkilerini anlatmaktadır. Bununla beraber, istenmeyen ve/veya riskli gebelikleri önleyici hangi yöntemlerin olduğunu ve güvenli düşük hakkında bilgiler sağlamaktadır.

Daha fazlası için tıklayın

4 – Gebelik Nasıl Oluşur?

Gebeliğin oluşum adımlarını anlatan bu kitapçık, gebelik belirtileri, gebelik testi ve gebelik sonrası süreçler konusunda bilgi sağlamaktadır.

Daha fazlası için tıklayın

5 – Cinsel Yolla Aktarılan Enfeksiyonlar (CYAE)

Bu kitapçık, en yaygın CYAE’ler konusunda bilgilendirme, test, tanı ve tedaviye yönelik bilgileri kapsamaktadır. 

Daha fazlası için tıklayın

6 – HIV’i ne kadar biliyoruz?

Bu kitapçık, güncel bilgiler doğrultusunda HIV’i ele almakta, test, tanı ve tedavi konusunda detaylı bilgi sağlamaktadır;

Daha fazlası için tıklayın

7 – Güvenli Cinselliğin Adımları Nelerdir?

Bu kitapçık, cinselliğin ne olduğunu ve güvenli cinselliğin adımlarını anlatmakta, bu bağlamda cinsellikle onay ve güvenli iletişime dair bilgiler sağlamaktadır.

Daha fazlası için tıklayın

8 – İlişkilerimizi Nasıl Güvenli Bir Şekilde İnşa Ederiz?

Bu kitapçık, ilişkilerin biçiminden bağımsız kişilerarası iletişimin güvenli bir şekilde; ayrımcılıktan uzak, düşmanca tutum veya söylemlerin olmadığı, şiddetten arınmış, eşitlikçi; kişilerin fiziksel, duygusal ve entelektüel olarak güvende hissettiği bir şekilde deneyimlenmesine aracılık etmeyi amaçlamaktadır.

Daha fazlası için tıklayın

9 – Korunmasız Cinsel İlişki Sonrası Ne Yapmalıyım?

Bu kitapçık, herhangi bir korunma yönteminin kullanılmadığı cinsellik sonrasında olası cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar ve gebelik konusunda alınabilecek önlemleri veya atılacak adımlara yönelik temel bilgileri sağlamaktadır. 

Daha fazlası için tıklayın

10 – İlk Cinselliğe Hazır mıyım?

Bu kitapçık gençleri, ilk cinsellik konusunda bilgilendirmeyi ve ilk cinsellik öncesi dikkat edilebilecek noktaları kapsamaktadır.  Ek olarak, gençlerin fiziksel ve duygusal olarak nasıl hazır hissedebileceklerine yönelik bilgileri kapsamaktadır. 

Daha fazlası için tıklayın

Kitapçıkların tamamına buradan erişebilirsin. Bu kitapçıklar, Bizimaramizda.org web sitesinde yer alan bilgi oturumlarının özet ve temel bilgilerini yansıtmaktadır. İlgili konularda daha fazla bilgi için bilgi oturumlarını detaylı inceleyebilir, varsa soruların bizlere Soru Sor bölümünden sorabilirsin.

Paylaş:

Facebook
Twitter
WhatsApp

Benzer Yazılar